OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
    기본 정보
    상품명 Re-Reverse Jog Pants(British Green)
    상품요약정보 Signature
    판매가 Sold out

    -60,000원 이상 구매 시 무료배송 -Unisex
    -Re-Reverse
    -100% Cotton Heavy French Terry 700g

    SNS 상품홍보
    SNS 상품홍보
    구매방법

    배송주기

    개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

    상품 옵션
    Size

    [필수] 옵션을 선택해 주세요

    QTY
    증가 감소
    옵션 선택

    (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

    SIZE GUIDE

    수량을 선택해주세요.

    위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

    상품 목록
    상품명 상품수 가격
    Re-Reverse Jog Pants(British Green) 수량증가 수량감소 Sold out (  0)
    TOTAL 0 (0개)

    할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

    Add to Cart Sold Out
    Add to Cart Sold Out

    { 신규 크루 혜택 }

    지금 그랑크루의 크루가 되시고 7% 추가할인의 혜택을 받아보세요.

    크루 가입 하기>    { Editor's Note }

    탄탄한 밑단 밴드를 적용하여 착용 시 자연스러운 볼륨감이 특징으로 기장에 크게 구애 받지 않고 편안하게 입을 수 있는 실루엣입니다.

    그랑크루만의 Re-Reverse 기법이 적용되었으며 백포켓은 커버스티치와 오렌지 컬러의 바텍으로 포인트를 주었습니다.
    Re-Reverse®

    빈티지 스웻의 아이코닉 Reverse Weave는 원단을 역방향으로 재단 후 봉제하여 과거 저품질 원단의 수축과 변형을 줄이고자 한 방법입니다. 다만, 이 방식은 신축성이 낮아 활동성이 떨어지며 보완을 위해 사이드 패널에 Action Gussets을 사용합니다.


    우리는 이 점에 대해 오래된 고정관념을 깨보기로 했습니다.

    그랑크루는 변형이 거의 없는 고품질의 원단을 사용하기 때문이죠.

    빈티지 무드의 Action Gussets은 적용하되 정방향 원단 재단으로 활동성을 높인 이 기법을 우리는 Re-Reverse®라 명명합니다.
    100% Cotton Heavy French Terry 700g

    탄탄함과 포근함을 동시에 느낄 수 있는 시즈너블한 중량입니다.

    Pre Shrunken공정으로 수축과 변형을 최소화 하고 Bio Enzyme Washing으로 부드러운 촉감을 선사하죠.    *ACC를 제외한 모든 제품은 그랑크루만의 패브릭 퍼퓸이 입혀져 배송됩니다.

    *드라이클리닝과 손세탁을 권장 드리며 기계세탁 시에는 세탁망을 사용해 주세요.

    1size: Waist 34cm / Rise 27.5cm / 98.5cm / Leg Opening 11.5cm
    2size: Waist 36.5cm / Rise 29cm / 102cm / Leg Opening 12cm
    3size: Waist 39cm / Rise 30.5cm / 105.5cm / Leg Opening 12.5cm

    측정 기준 및 니팅 제품 특성 상 약간의 오차는 있을 수 있습니다.
    카카오톡 문의시 가장 빠르게 상담을 받을 수 있습니다.

    Tel: 070-4741-6878
    Kakao: @grancrew
    E-mail: info@grancrew.com

    Mon to Fri 10:00-17:00
    Lunch 12:30-13:30
    교환 및 반품 주소
    • 서울시 강동구 명일로229, B1

    교환 및 환불 배송비
    6,000원

    교환/반품 정책
    • 제품을 수령하신 날로부터 7일 이내에 가능합니다.
    • 사용되지 않은 상태를 유지해야 하며, 모든 구성품을 포함하고 있어야 합니다.
    • 단순 변심에 의한 경우 배송비는 고객님 부담입니다.
    • 제품 불량과 오배송으로 인한 경우 배송비는 그랑크루에서 부담합니다.

    교환/반품 절차
    1. 내 계정>주문 정보>주문 번호 클릭>교환 및 반품신청 버튼 클릭
    2. 고객님의 접수를 확인 후 영업시간 택배사에 수거 접수를 진행해드립니다.
    3. 교환은 제품 수령 후 1-3일 이내 원하시는 제품으로 발송해드립니다.
    4. 반품은 제품의 상태를 확인한 후 결제 방법과 동일한 수단으로 환불을 진행 해드립니다.
    5. 환불 소요 기간
    - 무통장/계좌이체 : 1~3일 (영업일 기준)
    - 신용카드 : 5~7일 (영업일 기준) 단, 신용카드사의 환불 정책에 따라 상이할 수 있습니다.

    배송 기간
    • 3시 이전 결제 완료건은 당일 출고됩니다.
    • 국내 배송의 경우 평균 1~3일 정도 소요됩니다.
    단, 지역 택배소 사정에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.

    배송 현황
    • 결제가 완료되면 문자 메시지로 송장 번호가 전송됩니다.
    • 안내 받으신 송장번호는 다음날 00시부터 배송 조회가 가능합니다.
    • CJ대한통운 (https://www.cjlogistics.com/ko/tool/parcel/tracking)

    배송 비용
    • 기본 배송료는 3,000원이며 도서 산간 지역은 추가 비용이 발생할 수 있습니다.

    출고 전 배송지 변경
    • 고객센터로 연락 주시기 바랍니다.
    단, 이미 상품이 발송된 경우 변경이 어렵습니다.

    { 신규 크루 혜택 }

    지금 그랑크루의 크루가 되시고 7% 추가할인의 혜택을 받아보세요.

    크루 가입 하기>    { Editor's Note }

    탄탄한 밑단 밴드를 적용하여 착용 시 자연스러운 볼륨감이 특징으로 기장에 크게 구애 받지 않고 편안하게 입을 수 있는 실루엣입니다.

    그랑크루만의 Re-Reverse 기법이 적용되었으며 백포켓은 커버스티치와 오렌지 컬러의 바텍으로 포인트를 주었습니다.
    Re-Reverse®

    빈티지 스웻의 아이코닉 Reverse Weave는 원단을 역방향으로 재단 후 봉제하여 과거 저품질 원단의 수축과 변형을 줄이고자 한 방법입니다. 다만, 이 방식은 신축성이 낮아 활동성이 떨어지며 보완을 위해 사이드 패널에 Action Gussets을 사용합니다.


    우리는 이 점에 대해 오래된 고정관념을 깨보기로 했습니다.

    그랑크루는 변형이 거의 없는 고품질의 원단을 사용하기 때문이죠.

    빈티지 무드의 Action Gussets은 적용하되 정방향 원단 재단으로 활동성을 높인 이 기법을 우리는 Re-Reverse®라 명명합니다.
    100% Cotton Heavy French Terry 700g

    탄탄함과 포근함을 동시에 느낄 수 있는 시즈너블한 중량입니다.

    Pre Shrunken공정으로 수축과 변형을 최소화 하고 Bio Enzyme Washing으로 부드러운 촉감을 선사하죠.    *ACC를 제외한 모든 제품은 그랑크루만의 패브릭 퍼퓸이 입혀져 배송됩니다.

    *드라이클리닝과 손세탁을 권장 드리며 기계세탁 시에는 세탁망을 사용해 주세요.

    Size Guide
    1size: Waist 34cm / Rise 27.5cm / 98.5cm / Leg Opening 11.5cm
    2size: Waist 36.5cm / Rise 29cm / 102cm / Leg Opening 12cm
    3size: Waist 39cm / Rise 30.5cm / 105.5cm / Leg Opening 12.5cm

    측정 기준 및 니팅 제품 특성 상 약간의 오차는 있을 수 있습니다.
    Delivery&Return
    교환 및 반품 주소
    • 서울시 강동구 명일로229, B1

    교환 및 환불 배송비
    6,000원

    교환/반품 정책
    • 제품을 수령하신 날로부터 7일 이내에 가능합니다.
    • 사용되지 않은 상태를 유지해야 하며, 모든 구성품을 포함하고 있어야 합니다.
    • 단순 변심에 의한 경우 배송비는 고객님 부담입니다.
    • 제품 불량과 오배송으로 인한 경우 배송비는 그랑크루에서 부담합니다.

    교환/반품 절차
    1. 내 계정>주문 정보>주문 번호 클릭>교환 및 반품신청 버튼 클릭
    2. 고객님의 접수를 확인 후 영업시간 택배사에 수거 접수를 진행해드립니다.
    3. 교환은 제품 수령 후 1-3일 이내 원하시는 제품으로 발송해드립니다.
    4. 반품은 제품의 상태를 확인한 후 결제 방법과 동일한 수단으로 환불을 진행 해드립니다.
    5. 환불 소요 기간
    - 무통장/계좌이체 : 1~3일 (영업일 기준)
    - 신용카드 : 5~7일 (영업일 기준) 단, 신용카드사의 환불 정책에 따라 상이할 수 있습니다.

    배송 기간
    • 3시 이전 결제 완료건은 당일 출고됩니다.
    • 국내 배송의 경우 평균 1~3일 정도 소요됩니다.
    단, 지역 택배소 사정에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.

    배송 현황
    • 결제가 완료되면 문자 메시지로 송장 번호가 전송됩니다.
    • 안내 받으신 송장번호는 다음날 00시부터 배송 조회가 가능합니다.
    • CJ대한통운 (https://www.cjlogistics.com/ko/tool/parcel/tracking)

    배송 비용
    • 기본 배송료는 3,000원이며 도서 산간 지역은 추가 비용이 발생할 수 있습니다.

    출고 전 배송지 변경
    • 고객센터로 연락 주시기 바랍니다.
    단, 이미 상품이 발송된 경우 변경이 어렵습니다.
    Review