OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
    기본 정보
    상품명 St. Louis Sweat Pants(Oatmeal)
    상품요약정보 {2nd Re-stock} City Tour
    판매가 ₩108,000
    적립금 Point 3,240 (3%)

    -60,000원 이상 구매 시 무료배송
    -Unisex
    -Relax Straight Fit
    -100% Cotton French Terry 24oz

    SNS 상품홍보
    SNS 상품홍보
    구매방법

    배송주기

    개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

    상품 옵션
    Size

    [필수] 옵션을 선택해 주세요

    QTY
    증가 감소
    옵션 선택

    (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

    SIZE GUIDE

    수량을 선택해주세요.

    위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

    상품 목록
    상품명 상품수 가격
    St. Louis Sweat Pants(Oatmeal) 수량증가 수량감소 108000 (  3240)
    TOTAL 0 (0개)

    할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

    Add to Cart Sold Out
    Add to Cart Sold Out

    { 신규 크루 혜택 }
    지금 그랑크루의 크루가 되시고 7% 추가할인의 혜택을 받아보세요.

    크루 가입 하기>

    { Editor's Note }

    미국 도시명 레터링을 기반으로한 City Tour Edition.

    우리는 익숙함 속에서 작은 위트를 더해 스타일링의 완성도를 높이는 것을 추구합니다. 스테디한 미국 도시명을 기반으로 그랑크루 특유의 빈티지한 바이브와 신선한 레이아웃의 레터링이 담긴 스웨트 에디션을 만나보세요.
    *그랑크루의 Artwork은 오랜시간을 거쳐 탄생한 고유의 자산으로 모든 권리는 그랑크루에 귀속되며 무단 도용을 금합니다.


    100% Cotton French Terry 24oz

    우리는 원단의 품질에 대해 결코 타협하지 않습니다.
    엄선된 100% 면사로 제작된 프렌치 테리 원단은 Pre ShrunkenBio Enzyme Washing공정을 거쳐 세탁 후에도 수축과 변형이 거의 없고 헤비웨이트에 가까운 중량임에도 세탁 전후 언제나 부드럽고 포근한 촉감을 느낄 수 있습니다.    Relax Straight FIt

    90년대 트랙팬츠의 앞주름과 옆선의 트랙라인 디테일을 복원한 릴렉스 스트레이트핏의 스웨트 팬츠.

    여유있는 통과 기장으로 부피감이있는 뉴발란스 등의 스니커즈에 매치했을때 자연스러운 주름이 생기는 릴렉스한 실루엣입니다. 스트링은 허리 내부에 위치해있습니다.    Crcak Printing
    새제품에서도 세월의 흔적과 빈티지한 무드를 느낄 수 있도록 Crack Printing 기법을 사용했습니다.    *제품을 뒤집어 찬물로 일반 세탁을 하시고 건조기와 표백제 사용은 금해주세요.
    특히 프린팅 제품의 경우 염료의 특성상 드라이 클리닝이 오히려 더 큰 데미지를 줄 수 있으니 일반 세탁을 권장드립니다.


    *ACC를 제외한 모든 제품은 그랑크루만의 패브릭 퍼퓸이 입혀저 배송됩니다.


    2size: 허리37cm/밑위30cm/허벅지34cm/인심75cm/기장103cm/밑단24cm
    3size: 허리39cm/밑위31cm/허벅지35cm/인심77cm/기장106cm/밑단24cm

    측정 기준 및 니팅 제품 특성 상 1~2cm의 오차는 있을 수 있습니다.
    모델 178cm 72kg 2size 착용
    카카오톡 문의시 가장 빠르게 상담을 받을 수 있습니다.

    Tel: 070-4741-6878
    Kakao: @grancrew
    E-mail: info@grancrew.com

    Mon to Fri 10:00-17:00
    Lunch 12:30-13:30
    교환 및 반품 주소
    • 서울시 강동구 명일로229, B1

    교환 및 환불 배송비
    6,000원

    교환/반품 정책
    • 제품을 수령하신 날로부터 7일 이내에 가능합니다.
    • 사용되지 않은 상태를 유지해야 하며, 모든 구성품을 포함하고 있어야 합니다.
    • 단순 변심에 의한 경우 배송비는 고객님 부담입니다.
    • 제품 불량과 오배송으로 인한 경우 배송비는 그랑크루에서 부담합니다.

    교환/반품 절차
    1. 내 계정>주문 정보>주문 번호 클릭>교환 및 반품신청 버튼 클릭
    2. 고객님의 접수를 확인 후 영업시간 택배사에 수거 접수를 진행해드립니다.
    3. 교환은 제품 수령 후 1-3일 이내 원하시는 제품으로 발송해드립니다.
    4. 반품은 제품의 상태를 확인한 후 결제 방법과 동일한 수단으로 환불을 진행 해드립니다.
    5. 환불 소요 기간
    - 무통장/계좌이체 : 1~3일 (영업일 기준)
    - 신용카드 : 5~7일 (영업일 기준) 단, 신용카드사의 환불 정책에 따라 상이할 수 있습니다.

    배송 기간
    • 3시 이전 결제 완료건은 당일 출고됩니다.
    • 국내 배송의 경우 평균 1~3일 정도 소요됩니다.
    단, 지역 택배소 사정에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.

    배송 현황
    • 결제가 완료되면 문자 메시지로 송장 번호가 전송됩니다.
    • 안내 받으신 송장번호는 다음날 00시부터 배송 조회가 가능합니다.
    • CJ대한통운 (https://www.cjlogistics.com/ko/tool/parcel/tracking)

    배송 비용
    • 기본 배송료는 3,000원이며 도서 산간 지역은 추가 비용이 발생할 수 있습니다.

    출고 전 배송지 변경
    • 고객센터로 연락 주시기 바랍니다.
    단, 이미 상품이 발송된 경우 변경이 어렵습니다.

    { 신규 크루 혜택 }
    지금 그랑크루의 크루가 되시고 7% 추가할인의 혜택을 받아보세요.

    크루 가입 하기>

    { Editor's Note }

    미국 도시명 레터링을 기반으로한 City Tour Edition.

    우리는 익숙함 속에서 작은 위트를 더해 스타일링의 완성도를 높이는 것을 추구합니다. 스테디한 미국 도시명을 기반으로 그랑크루 특유의 빈티지한 바이브와 신선한 레이아웃의 레터링이 담긴 스웨트 에디션을 만나보세요.
    *그랑크루의 Artwork은 오랜시간을 거쳐 탄생한 고유의 자산으로 모든 권리는 그랑크루에 귀속되며 무단 도용을 금합니다.


    100% Cotton French Terry 24oz

    우리는 원단의 품질에 대해 결코 타협하지 않습니다.
    엄선된 100% 면사로 제작된 프렌치 테리 원단은 Pre ShrunkenBio Enzyme Washing공정을 거쳐 세탁 후에도 수축과 변형이 거의 없고 헤비웨이트에 가까운 중량임에도 세탁 전후 언제나 부드럽고 포근한 촉감을 느낄 수 있습니다.    Relax Straight FIt

    90년대 트랙팬츠의 앞주름과 옆선의 트랙라인 디테일을 복원한 릴렉스 스트레이트핏의 스웨트 팬츠.

    여유있는 통과 기장으로 부피감이있는 뉴발란스 등의 스니커즈에 매치했을때 자연스러운 주름이 생기는 릴렉스한 실루엣입니다. 스트링은 허리 내부에 위치해있습니다.    Crcak Printing
    새제품에서도 세월의 흔적과 빈티지한 무드를 느낄 수 있도록 Crack Printing 기법을 사용했습니다.    *제품을 뒤집어 찬물로 일반 세탁을 하시고 건조기와 표백제 사용은 금해주세요.
    특히 프린팅 제품의 경우 염료의 특성상 드라이 클리닝이 오히려 더 큰 데미지를 줄 수 있으니 일반 세탁을 권장드립니다.


    *ACC를 제외한 모든 제품은 그랑크루만의 패브릭 퍼퓸이 입혀저 배송됩니다.


    Size Guide
    2size: 허리37cm/밑위30cm/허벅지34cm/인심75cm/기장103cm/밑단24cm
    3size: 허리39cm/밑위31cm/허벅지35cm/인심77cm/기장106cm/밑단24cm

    측정 기준 및 니팅 제품 특성 상 1~2cm의 오차는 있을 수 있습니다.
    모델 178cm 72kg 2size 착용
    Delivery&Return
    교환 및 반품 주소
    • 서울시 강동구 명일로229, B1

    교환 및 환불 배송비
    6,000원

    교환/반품 정책
    • 제품을 수령하신 날로부터 7일 이내에 가능합니다.
    • 사용되지 않은 상태를 유지해야 하며, 모든 구성품을 포함하고 있어야 합니다.
    • 단순 변심에 의한 경우 배송비는 고객님 부담입니다.
    • 제품 불량과 오배송으로 인한 경우 배송비는 그랑크루에서 부담합니다.

    교환/반품 절차
    1. 내 계정>주문 정보>주문 번호 클릭>교환 및 반품신청 버튼 클릭
    2. 고객님의 접수를 확인 후 영업시간 택배사에 수거 접수를 진행해드립니다.
    3. 교환은 제품 수령 후 1-3일 이내 원하시는 제품으로 발송해드립니다.
    4. 반품은 제품의 상태를 확인한 후 결제 방법과 동일한 수단으로 환불을 진행 해드립니다.
    5. 환불 소요 기간
    - 무통장/계좌이체 : 1~3일 (영업일 기준)
    - 신용카드 : 5~7일 (영업일 기준) 단, 신용카드사의 환불 정책에 따라 상이할 수 있습니다.

    배송 기간
    • 3시 이전 결제 완료건은 당일 출고됩니다.
    • 국내 배송의 경우 평균 1~3일 정도 소요됩니다.
    단, 지역 택배소 사정에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.

    배송 현황
    • 결제가 완료되면 문자 메시지로 송장 번호가 전송됩니다.
    • 안내 받으신 송장번호는 다음날 00시부터 배송 조회가 가능합니다.
    • CJ대한통운 (https://www.cjlogistics.com/ko/tool/parcel/tracking)

    배송 비용
    • 기본 배송료는 3,000원이며 도서 산간 지역은 추가 비용이 발생할 수 있습니다.

    출고 전 배송지 변경
    • 고객센터로 연락 주시기 바랍니다.
    단, 이미 상품이 발송된 경우 변경이 어렵습니다.